Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (NCZJ) z uwzględnieniem programu Modulife jako metody leczenia żywieniowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna ONLINE

AGENDA
I. Nieswoiste choroby zapalne jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego) – ogólna charakterystyka

 • Etiopatogeneza
 • Zachorowalność

II. Przebieg NCZJ

 • Zmiany anatomiczne
 • Klasyfikacja chorób
 • Objawy chorób
 • Różnicowanie NCZJ z innymi jednostkami chorobowymi
 • Porównanie choroby Leśniowskiego-Crohna z WZJG

III. Leczenie stosowane w NCZJ

 • Farmakoterapia
 • Dietoterapia (żywienie w okresie remisji i fazie aktywnej choroby, EN i PN, diety alternatywne, substancje wspomagające leczenie NCZJ)
 • Leczenie operacyjne

IV. Niedobory żywieniowe u pacjentów z NCZJ

V. Powikłania NCZJ (ze strony przewodu pokarmowego oraz pozajelitowe)

VI. Częste problemy występujące u pacjentów z NCZJ

VII. Program Modulife – nowe spojrzenie na indukcję remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna

 • Czynniki żywieniowe predysponujące do rozwoju choroby
 • Schemat żywienia w programie ModuLife: opis poszczególnych faz (I, II, III) z przedstawieniem produktów obowiązkowych, dozwolonych i zabronionych
 • Modulen – Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna (opis, skład, dawkowanie)
 • Przedstawienie przykładowych jadłospisów w poszczególnych fazach programu

VIII. Case-study

Prowadzący szkolenie: mgr Joanna Walasek

INFORMACJE O SZKOLENIU
Miejsce: ONLINE
Czas szkolenia:
8 h
Nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dn. 13-14.03.2021 r. Czas dostępu do nagrania wynosi 10 dni, istnieje jednak możliwość jego przedłużenia. W razie zaistnienia takiej potrzeby prosimy o kontakt mailowy.
CENNIK SZKOLENIA
Student: 169 zł
Pozostali: 199 zł
Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Imię

  Nazwisko

  Tytuł lub stopień naukowy

  Status

  Zawód

  Dane kontaktowe:

  Telefon

  E-mail

  Kod rabatowy

  Uwagi

  Dane do faktury (nazwa, adres, NIP)