Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (NCZJ) z uwzględnieniem programu Modulife jako metody leczenia żywieniowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna ONLINE

AGENDA
 1. Nieswoiste choroby zapalne jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego) – ogólna charakterystyka

  • Etiopatogeneza
  • Zachorowalność
 2. Przebieg NCZJ

  • Zmiany anatomiczne
  • Klasyfikacja chorób
  • Objawy chorób
  • Różnicowanie NCZJ z innymi jednostkami chorobowymi
  • Porównanie choroby Leśniowskiego-Crohna z WZJG
 3. Leczenie stosowane w NCZJ

  • Farmakoterapia
  • Dietoterapia (żywienie w okresie remisji i fazie aktywnej choroby, EN i PN, diety alternatywne, substancje wspomagające leczenie NCZJ)
  • Leczenie operacyjne
 4. Niedobory żywieniowe u pacjentów z NCZJ
 5. Powikłania NCZJ (ze strony przewodu pokarmowego oraz pozajelitowe)
 6. Częste problemy występujące u pacjentów z NCZJ
 7. Program Modulife – nowe spojrzenie na indukcję remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna

  • Czynniki żywieniowe predysponujące do rozwoju choroby
  • Schemat żywienia w programie ModuLife: opis poszczególnych faz (I, II, III) z przedstawieniem produktów obowiązkowych, dozwolonych i zabronionych
  • Modulen – Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna (opis, skład, dawkowanie)
  • Przedstawienie przykładowych jadłospisów w poszczególnych fazach programu
 8. Case-study

Prowadzący szkolenie: mgr Joanna Walasek

INFORMACJE O SZKOLENIU
Data:
13-14.03.2021r.
Miejsce: ONLINE
Czas szkolenia:
13.03. w godz. 12:00-16:00; 14.03. w godz. 10:00-14:00 (łącznie 8 h)
Webinar w formie nagrania będzie dostępny dla uczestników do odtworzenia również w późniejszym terminie.
CENNIK SZKOLENIA
Student: 169 zł
Pozostali: 199 zł
Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Imię

  Nazwisko

  Tytuł lub stopień naukowy

  Status

  Zawód

  Dane kontaktowe:

  Telefon

  E-mail

  Kod rabatowy

  Uwagi

  Dane do faktury (nazwa, adres, NIP)