mgr Agnieszka Falborska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku dietetyka oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego w Zakresie Dydaktyki Medycznej. Wykładowca przedmiotów specjalnościowych na uczelni wyższej. Przez ponad trzy lata współtworzyła Wielkopolskie Centrum Zaburzeń Jedzenia, w którym uczestniczyła zarówno w kompleksowej opiece osób z zaburzeniami odżywiania, jak i realizowała projekty profilaktyczne czy popularyzujące wiedzę na temat problemów jedzeniowych (m.in. Kino Psychologiczne, Wielka Kontra Tycia). Prelegentka konferencji poświęconych zaburzeniom jedzenia i żywieniu w sporcie. Autorka tekstów publikowanych m.in. na łamach Magazynu Bieganie czy Współczesnej Dietetyki. Organizuje oraz prowadzi warsztaty edukacyjne dla różnych grup odbiorców.

Szczególnie zainteresowana tematem zaburzeń jedzenia w sporcie, psychologią odżywienia a także żywieniem w sportach wytrzymałościowych. Ostatnie z tych zainteresowań to konsekwencja amatorskiej, kilkuletniej już przygody z bieganiem długodystansowym.