dr n. med. Magdalena Maciejewska-Cebulak


 
Absolwentka dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.Jej głównym zainteresowaniem jest żywienie w chorobie nowotworowej, co jest związane z występowaniem raka piersi z rodzinie. Między innymi z tego względu podjęła studia doktoranckie w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a tematykę pracy doktorskiej poświęciła pacjentkom z nowotworem gruczołu piersiowego. Oprócz pracy naukowej oraz indywidualnego poradnictwa, współpracuje ze Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni, Kliniką Chirurgii Onkologicznej oraz Poradnią Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Jest również dietetykiem w Fundacji Omealife – Rak piersi nie ogranicza, gdzie realizuje wiele projektów edukacyjnych. Jest współautorką książki poświęconej tematyce żywienia w chorobie nowotworowej „Nie daj się rakowi. Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”. W celu weryfikacji wiedzy i poszerzania kompetencji bierze udział w konferencjach dotyczących żywienia w onkologii.